Kadastrinių matavimų procesas

Norite parduoti, padalinti ar sujungti sklypus? Tuomet jums reikės atlikti sklypo matavimus – t.y. geodeziniai ir kadastriniai matavimai. Geodeziniai matavimai padės nustatyti jūsų žemės sklypo ribas. Tiksliau tariant geodeziniai matavimai  padės nustatyti geodezinius duomenis, į kuriuos įeina žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės, sklypo plotas, jame esančių statinių geometriniai parametrai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai ir kiti geodeziniai matavimai.

geodeziniai matavimaiPrieš atliekant matavimus būtina pateikti žemės sklypo įsigijimo dokumentą,  žemės sklypo teisinė registraciją, pirminį arba detalųjį sklypo planą, bei jei sklype yra statinių, jų kadastro pažymėjimą.

Atlikus matavimus yra sudaromas geodezinis planas, kuriame nurodomi svarbiausi su sklypo naudojimu susiję klausimai. Pirmiausia tokiame plane oficialiai nurodomi geodezinių matavimų duomenys, sklypo plotas, koordinatės. Pagal posūkio taškų ir riboženklių koordinates nustatoma ir pažymima sklypo  vieta valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje. Jeigu reikia yra nustatomas žemės servitutas t.y. kai iš žemės savininko atimamos teisės naudotis sklypu ar jo dalimi. Paprastai šiuo atveju sklypui gali būti suteikiami 3 rūšių servitutai: tako, kelio bei inžinerinių tinklų tiesimo. Kitaip tariant jūsų sklypui ar sklypo daliai suteikiamas bendro naudojimo žemės statusas, pavyzdžiui kelio servitutas prieiti ir privažiuoti prie pastato, pastato bendrasavininkui. Geodeziniame plane gali būti nustatyti įvairūs apribojimai, kurie yra nustatomi jeigu jūsų sklypas priklauso teritorijoms, turinčioms specialias žemės ar miško naudojimo sąlygas, pavyzdžiui jeigu jūsų sklypas priklauso kurortų apsaugos zonai, jums gali būti uždrausta  vykdyti statybos ir kasybos darbus, nesusijusius su kurorto paskirtimi ir jo plėtojimu bei aplinkos tvarkymu ir panašiai.

Tuomet yra pasitelkiami kadastriniai matavimai, pagal kuriuos sudaroma kadastrinių matavimų byla. Tai yra tam tikras dokumentų apie pasirinktą nekilnojamąjį turtą rinkinys. Jame nustatoma  sklypo vertė, remiantis vidutine rinkos kaina, surašomas ribų ženklinimo aktas. Kadastriniai matavimai padeda nustatyti žemės naudmenų eksplikacija, kuomet sudedami visų sklype esančių pastatų plotai.

Tuomet parengti dokumentai siunčiami į Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministeriją. Kur viename iš žemėtvarkos skyrių yra tikrinami parengti dokumentai. Paprastai nagrinėjamas parengtų dokumentų atitikimas teritorijų planavimo dokumentams, konkrečiai nagrinėjamo sklypo vietovės planui, vadinamam abrisu. Taip pat žemėtvarkos skyriai nagrinėja kitus prie kadastrinių matavimų bylos pridėtus dokumentus. Tokius kaip nagrinėjamo sklypo kaimynų skundai, atsiliepimai ar nuomonės. Žemėtvarkos skyrius gali patvirtinti arba nepatvirtinti kadastro duomenis. Nepatvirtinus, matavimai turi būti atliekami iš naujo, tol kol atitinka reikiamas sąlygas.  Jeigu duomenys yra teisingi ir atitinkantys vietovės planą, yra perduodami VĮ Registrų centras, kurioje yra registruojami specialiame duomenų banke.

160
Ačiū!
Klaida!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *